Acerca de

Moitos dos fisioterapeutas galegos sofren día tras día situacións de acoso sexual, discriminación e trato vexatorio no exercicio da súa profesión. O Colexio de Fsioterapeutas de Galicia, COFIGA, consciente desa problemática, ten posto ao alcance das prexudicadas e prexudicados, dado que esta non é unha lacra exclusivamente feminina, as ferramentas necesarias para abordar unha solución, dende estudios internos ata campañas específicas, como esta que aquí presentamos: “Neste conto só cabe un final. Respecta o meu traballo!”. Con ela preténdese concienciar aos pacientes de que existe un código de conducta cando está a receber un tratamento por parte de un profesional, e que non debemos cruzar certas liñas.

Crea tu página web en WordPress.com
Empieza ahora